Miksi organisaation muutos epäonnistuu?

Article Image

Organisaation erilaiset kehityshankkeet voivat olla viimeisen päälle suunniteltuja paperilla, mutta silti käytännön eteneminen takkuaa. Usein syy löytyy inhimillisistä esteistä, kuten peloista, uskomuksista, vuorovaikutuksesta ja tiedon puutteesta. Mikä siis avuksi, kun muutos junnaa? Miten välttää karikot ja johtaa muutosta vaikuttavasti?

Reagoinnista aktiiviseen otteeseen

Kaikille on tänä päivänä selvää, että vain muutos on pysyvää. Organisaatiot joutuvat kohtaamaan uutta jatkuvasti: päivittämään strategiaa, hiomaan prosesseja, muuttamaan rakenteita ja rooleja, pivotoimaan tuotetta, kohtaamaan yritysostoja, havahtumaan uusiin osaamistarpeisiin ja reagoimaan maailmanlaajuisiin ilmiöihin. 

Etenkin isommat kehityshankkeet vaativat usein isoja investointeja niin ajallisesti kuin rahallisesti. Päivittäisen johtamistyön tulisikin keskittyä entistä enemmän erilaisten muutosten vaikuttavaan johtamiseen sen sijaan, että niistä aiheutuviin haasteisiin reagoidaan vasta oireiden ilmaannuttua. 

Henkilöstöjohtamisen näkökulmasta olennaiseksi tehtäväksi nousee

 1. huolehtia siitä, että organisaatio on valmis vastaamaan muutokseen ja
 2. poistaa onnistumisen esteitä tavoitetilan saavuttamisessa.

Muutoksen inhimilliset tekijät

Muutosta valmistellaan usein paperilla pitkään. Suunnitelmia voi viilata loputtomiin ja varautua erilaisiin skenaarioihin. Kun kehittämistyöhön lopulta lähdetään, ylimmän johdon huomio on ymmärrettävästi usein prosesseissa, resursseissa ja numeroissa. 

On kuitenkin yksi muutoksen ulottuvuus, jota ei voi ennakoida: inhimillinen. 

Huolet, epävarmuus, pelko ja hämmennys tekevät muutoksesta jähmeää. Toisaalta innostus, yhteisöllisyys ja tulevaisuudenusko voivat olla todellisia muutoksen supervoimia.  

Ihmisten tunteiden, motivaation ja luottamuksen vaikutus muutoksen onnistumiseen on merkittävä. Kyse ei ole vain siitä, saavutetaanko tavoitteet vai ei. Pelissä ovat myös ne välilliset kustannukset – taloudelliset ja inhimilliset – , joita aiheutuu hähmäisesti johdetun muutoksen vaikutuksista hyvinvointiin, työtyytyväisyyteen ja henkilöstön sitoutumiseen.

Fokus merkityksellisiin asioihin

Kun muutoksen inhimilliset tekijät tunnustaa ja tunnistaa, voi muutoksen johtamisen keinot päivittää vastaamaan niihin. Kun pysytään kartalla siitä, miten ihmiset kussakin hetkessä kokevat muutoksen ja nähdään, millaisia esteitä muutoksen tiellä on, aika, raha ja energia voidaan käyttää oikeisiin asioihin. 

Jotta kilpailukyvyn kannalta tärkeät muutokset ja hankkeet saadaan maaliin, organisaation kannattaa 

 1. seurata tiettyjä muutoksen inhimillisiä mittareita,
 2. tarjota reaaliaikaista dataa ja ymmärrystä muutoksen vaiheista kaikille,
 3. tehdä muutokseen liittyvä tieto näkyväksi ja
 4. tarjota yksilöllistä tukea siellä missä sitä tarvitaan.

Muutos haltuun yhdessä 

Mitä muutoksen johtaminen koko yhteisön voimin käytännössä tarkoittaa?

 • Johto: Kun johto ymmärtää reaaliajassa, missä mennään ja hahmottaa onnistumisen esteiden taustasyyt eri henkilöstöryhmissä, voidaan tunnistaa riskit ja keskittää resurssit oikeiden asioiden ratkaisemiseen. 
 • HR: Juurisyiden ratkominen oireiden hoitamisen sijaan tuo tehokkuutta HR:n työhön. Uusi näkökulma muutoksen johtamiseen nostaa inhimilliset tekijät strategian ja liiketoiminnan menestystekijöiksi.
 • Esihenkilöt: Esihenkilöt ovat usein tärkeä linkki johdon tavoitetilan välittämisessä tiimien arkeen. Siksi on tärkeää, että heillä on ajantasainen ymmärrys uudistuksista ja muutosten tuomasta lisäarvosta. Kun johto ymmärtää esihenkilöiden tilanteen, heille voidaan tarjota oikeanlaista tukea. Kun esihenkilöt ymmärtävät oman tiiminsä tilanteen, he voivat puolestaan tarjota tiimilleen oikeanlaista tukea. 
 • Yksilöt: On tärkeää tarjota jokaiselle mahdollisuus omien tunteiden ja muutokseen reagoinnin ymmärtämiseen. Yksilöllinen tuki auttaa eteenpäin haastavissa tilanteissa. 
 • Hallitus: Ihmiset ja heidän kykynsä sopeutua muutoksiin ovat kriittinen tekijä strategian ja kilpailukyvyn edistämisen kannalta. Säännöllinen muutoksen mittareiden tarkastelu auttaa hallitusta varmistamaan asetettujen tavoitteiden saavuttamisen.

Guidin muutoksen tukena

Kun muutosta johdetaan aktiivisella otteella, kaikki voittavat. Liiketoiminnan tavoitteet saavutetaan todennäköisemmin, ja ihmiset tunteineen ja tarpeineen tulevat nähdyiksi.

Työkalujen tarve tällä kentällä on kuitenkin ilmeinen. Guidin avulla seuraat kevyesti mutta vaikuttavasti kuuden oleellisen muutostekijän tilaa ja muutoksen tunneilmastoa sekä tarjoat reaaliaikaista dataa ja ymmärrystä muutoksen vaiheista kaikille. 

Voit tutustua ratkaisuun tarkemmin täällä. Jos haluat jutella vapaamuotoisesti organisaatiosi muutoskyvykkyyden kehittämisestä, sparrailemme aiheesta mielellämme –  ota rohkeasti yhteyttä, niin otetaan muutos haltuun yhdessä.

Mikä Guidin?

Guidin on muutosjohtamisen työkalu, jolla varmistat hankkeesi onnistumisen ennakoimalla inhimilliset riskitekijät.

Lue myös

Feature image

Muutoskokemus on uusi työntekijäkokemus

24.10.2023

Tuntuuko, että pöydällä pyörivät samat ongelmat vuodesta toiseen, vaikka työtyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti? Jotta päästään käsiksi haasteiden todellisiin juurisyihin ja tekemään vaikuttavia ratkaisuja liiketoiminnan tasolla, työntekijäkokemuksen mittaaminen ei yksin riitä. Sen rinnalle tarvitaan muutoskokemuksen johtamista.

MuutosTyöntekijäkokemusJohtaminen
Feature image

Tunnista tunneilmasto ja johda muutosta vaikuttavammin

4.9.2023

Vaikka inhimilliset tekijät osataan nykyään huomioida yhä paremmin organisaatioiden erilaisissa muutostilanteissa, on edelleen yksi osa-alue, joka jää usein systemaattisen tarkastelun ulkopuolelle: muutoksen aiheuttamat tunteet. Tunteet ohjaavat väistämättä toimintaamme, ja siksi ei ole yhdentekevää, miten tunteita tunnistetaan ja käsitellään osana muutosta.

MuutosJohtaminenTunteet
demo video

HR:n paikka on liiketoiminnan ytimessä – ja näin se viedään sinne

23.5.2023

HR tietää, että ihmiset ovat kilpailukyvyn perusta. Kuitenkin ihmisasiat jäävät monessa organisaatiossa vielä liiketoiminnan tavoitteiden jalkoihin. Yksi syy siihen on HR:n ja liiketoiminnan yhteisen kielen puute. Tästä blogista löydät käytännön vinkkejä ja konkreettisia esimerkkejä siihen, miten HR viedään liiketoiminnan laitamilta bisneksen ytimeen.

JohtaminenHRStrategia

Voisiko Guidin auttaa sinun muutoksessasi?