XAMK Xentre

Tiimien uudelleenorganisointi vuonna 2021 perustetussa yksikössä.

Case study image

Muutos: Tiimien uudelleenorganisointi vuonna 2021 perustetussa yksikössä.

Miksi Guidin? Muutoksessa ihmisten hyvinvointi on isoimpia taklattavia riskejä. Guidin tarjoaa raamit hallitulle prosessille ja tietoa, jonka perusteella tehdä päätöksiä.

Hyödyt: Kysely vahvisti ennakko-oletuksia, mutta nosti esiin myös yllättäviä tuloksia. Kyselyinformaatio toimii pohjana rakentavalle keskustelulle ja auttaa suunnittelemaan viestintää – olemme mm. muuttaneet viikkopalaverien aikataulutusta ja sisältörakennetta.

Muutoskokemuksen johtaminen on välttämätöntä myös positiivisissa muutostilanteissa, koska epävarmuudet jarruttavat aina etenemistä. Meille on tärkeää rohkaista ihmisiä nostamaan esiin vaikeatkin ajatukset ja tunteet. Kun ne tiedostetaan, voidaan asioita viedä yhdessä ratkaisukeskeisesti eteenpäin.

Tomi Heimonen

Yksikön johtaja

XAMK Xentre

Voisiko Guidin auttaa sinun muutoksessasi?