Welado

Uuden suunnitteluliiketoiminnan käynnistäminen rakennuttamisen rinnalle.

Case study image

Muutos: Uuden suunnitteluliiketoiminnan käynnistäminen rakennuttamisen rinnalle.

Miksi Guidin? Guidin on ollut meillä käytössä johtamisen kehittämisessä jo pitkään. Muutostyökalujen avulla pystymme osallistamaan ihmisiä uudistuksen tekemiseen jo päätöksentekoprosessin aikana.

Hyödyt: Ymmärtämällä ihmistemme ajatuksia voimme viestiä muutoksesta paremmin, löytää riskejä ja kehittää tulosta yhdessä paremmaksi matkan varrella. Olemme mm. havainneet, että ihmiset kokevat olonsa turvalliseksi, mutta vielä on annettava aikaa sille, että ihmiset ehtivät tehdä oman arvionsa muutoksen hyödyistä omasta näkökulmastaan.

Erilaiset mielipiteet, näkemykset, tunteet ja reaktiot ovat rikkaus. ”Vastarinnasta” kuulee tärkeimmät huolet, ja ne aidosti kuulemalla ja niihin reagoimalla muutoksesta tulee varmasti parempi.

Noora Haverinen

Kehitysjohtaja

Welado

Voisiko Guidin auttaa sinun muutoksessasi?