Vincit

Suuria tunteita herättäneet muutosneuvottelut.

Case study image

Muutos: Kovaan kasvuun varautunut organisaatio joutui yllättävästi heikentyneen markkinatilanteen takia kohtaamaan suuria tunteita herättäneet muutosneuvottelut.

Miksi Guidin? Guidin tuo ryhtiä sisäisen dialogin käymiseen ja tarjoaa esihenkilöille työkaluja oman tiimin tukemiseen. Nopea ottaa käyttöön, ja johdon on helppo tarkastella tuloksia.

Hyödyt: Meillä ihmiset ovat liiketoiminnan ydin. Onkin ollut tärkeää tunnistaa, missä tukea tarvitaan kriittisimmin, jotta rajalliset resurssit osataan kohdistaa mahdollisimman vaikuttavasti. Monesti ikävissä tilanteissa laitetaan pää puskaan ja odotetaan kriisin menevän ohi, mutta ihmisten erilaiset kokemukset on uskallettava kohdata ja ottaa vastaan. Datan avulla vaikeistakin asioista on helpompi käydä yhteistä keskustelua. Meille on ollut myös tärkeää nähdä, kuinka suurimmat myrskyt ovat ajan kuluessa laantuneet ja toiveikkuus lisääntynyt.

Jos vaikeita keskusteluja ei käydä avoimesti, ne käydään sitten pinnan alla. Guidin auttaa muutoksen vetäjiä johtamaan erilaisia muutostilanteita vaikuttavammin.

Mari Jokiranta

Organizational Development Director

Vincit

Voisiko Guidin auttaa sinun muutoksessasi?