Työntekijäkokemus

Johda työn mielekkyyttä pintaa syvemmältä

Guidinin avulla johdat osaamista, hyvinvointia ja työntekijäkokemusta modernilla tavalla ja autat yksilöitä ja tiimejä onnistumaan arjessa.

Näin johdat työntekijäkokemusta Guidinin avulla

Guidinin työn mielekkyyden johtamisen mallin avulla pääset käsiksi haasteiden juurisyihin ja tuet tiimejä tarttumaan toimeen itsenäisemmin. 

Platform Image

Ymmärrä tyytymättömyyden syyt

Työn mielekkyyden kysely kattaa tärkeimmät työntekijäkokemuksen osa-alueet. Jokaisen kysymyksen kohdalla heikon arvion antajia rohkaistaan tarkentamaan tyytymättömyytensä syitä valmiiden vaihtoehtojen joukosta. 

Platform Image

Auta tiimejä keskustelemaan haasteista 

Data auttaa tiimejä näkemään erilaiset syyt tyytymättömyyden taustalla. Tulosnäkymä ja Guidinin sanoittamat havainnot ohjaavat tiimiä keskustelemaan haasteista ennen kuin ne kasvavat isommiksi ongelmiksi.

Platform Image

Tee toimeen tarttumisesta helppoa

Yksilöiden ja tiimien ei aina tarvitse odottaa HR:n toimenpiteitä, sillä Guidinin palveluvalikkoon muotoilet näkyväksi kaiken organisaatiossa tarjolla olevan tuen. Yksilölliset suositukset helpottavat oikean avun löytämistä.

Platform Image

Seuraa mielekkyyttä arjessa 

Guidinin yksilöllinen suunnitelma auttaa esihenkilöä ja työntekijää käymään keskustelua, nostamaan esiin vaikeatkin asiat ja tarttumaan toimeen. Pulssikyselyllä seuraat tärkeimpiä teemoja tiimitasolla. 

Platform Image

Ratko syitä oireiden sijaan

Data avaa syitä tyytymättömyyden taustalla ja ohjaa ymmärtämään, millainen tuki auttaa parhaiten eri työntekijäryhmiä. Oikeiden ongelmien ratkominen säästää resursseja ja lisää vaikuttavuutta.

Asiakkaidemme kokemuksia

Guidinin avulla jaamme helposti osaamistamme ja reflektoimme sekä edistämme palautekulttuuria Yhdessä-arvomme mukaisesti.

Business Finland

Kaikista maailman järjestelmistä, joita olemme nähneet ja kokeilleet, Guidin on positiivisin kokemus.

Tredu

Kaikista maailman työkaluista, joita olemme nähneet ja kokeilleet, Guidin on positiivisin kokemus.

Tiina Kauma
Kehittämispäällikkö
Tredu

Lataa opas jatkuvan muutoksen johtamiseen

Mukana 10 ketterää käytäntöä esimerkkeineen.

Hyväksyt samalla tietosuojaselosteemme.
PDF Cover

Kiihdytä kohti tulevaisuuden työelämää

Ota yhteyttä