Työhyvinvointi

Tue henkilöstön hyvinvointia yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti

Guidinin avulla johdat osaamista, hyvinvointia ja työntekijäkokemusta modernilla tavalla ja autat yksilöitä ja tiimejä onnistumaan arjessa.

Näin johdat hyvinvointia Guidinin avulla

Hyvinvoinnin johtamisen mallin avulla kytket hyvinvoinnin osaksi johtamisen kokonaisuutta ja autat yksilöitä ja tiimejä ymmärtämään sen merkityksen työn arjessa.

Palautuminen

Tarjoa pysähtymisen hetki   

Kokonaisvaltainen hyvinvointikysely on rakennettu tukemaan ennen kaikkea vastaajaa itseään, datan luottamuksellisuutta korostaen. Samalla se palvelee perinteisen kyselyn tapaan myös HR:ää ja johtoa.

Platform Image

Anna nopea katsaus hyvinvointiin

Tulosnäkymän Wellness360-indeksi kertoo kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tason. Guidin vertaa tuloksia kaikkiin vastaajiin ja nostaa esiin sekä positiivisia havaintoja että huomiota vaativia asioita.

Platform Image

Madalla kynnystä hakea tukea

Guidinin palveluvalikkoon kokoat organisaation tarjoamat hyvinvoinnin tukikeinot. Datan pohjalta muodostetut yksilölliset suositukset ohjaavat vastaajaa tarttumaan mahdollisiin haasteisiin ajoissa.  

Platform Image

Kytke hyvinvointi arjen onnistumiseen

Guidin auttaa työntekijää hahmottamaan hyvinvoinnin osana työn arkea. Yksilöllinen suunnitelma auttaa käymään keskustelua ja asettamaan tavoitteita. Pulssikyselyllä seuraat hyvinvoinnin tilaa tiimin tasolla. 

Platform Image

Lopeta arvailu  

Kun maailma muuttuu, Guidin auttaa johtoa ja HR:ää ymmärtämään, mikä on tärkeää juuri meidän työntekijöillemme juuri nyt. Datan avulla resurssit voidaan keskittää tarkoituksenmukaisen tuen tuottamiseen.

Asiakkaidemme kokemuksia

Guidinin avulla jaamme helposti osaamistamme ja reflektoimme sekä edistämme palautekulttuuria Yhdessä-arvomme mukaisesti.

Business Finland

Valtava datamäärä ei ole itseisarvo. Johtamista helpottaa, kun käytössä on muutama tarkkaan harkittu mittari, joiden avulla kohdentaa ja priorisoida toimenpiteitä.

Tuomi Logistiikka

Kaikista maailman järjestelmistä, joita olemme nähneet ja kokeilleet, Guidin on positiivisin kokemus.

Tredu

Lataa opas jatkuvan muutoksen johtamiseen

Mukana 10 ketterää käytäntöä esimerkkeineen.

Hyväksyt samalla tietosuojaselosteemme.
PDF Cover

Kiihdytä kohti tulevaisuuden työelämää

Ota yhteyttä