NAPA tukee itseohjautuvuutta ympäri maailman

Kun NAPA:n organisaatiomalli muutettiin itseohjautuvaksi ja NAPA:ssa päätettiin luopua mm. perinteisistä kehityskeskusteluista, Guidin valjastettiin yksilöiden ja tiimien avuksi tukemaan itseohjautuvuutta ja osaamisen kehittämistä.

Ohjelmisto

200 työntekijää

Guidin-käyttäjiä 170

Case study image

Haaste

Miten tukea yksilöitä ja tiimejä työskentelemään itseohjautuvasti ja ottamaan vastuuta oman osaamisensa kehittämisestä

Tavoite

Tukea jatkuvaa parantamista, sekä oppimista ja kehittymistä organisaation suorituskyvyn varmistamiseksi

Tulos

Työntekijät ovat hyödyntäneet erilaisia tukipalveluita ja koulutuksia. Lisäksi erilaiset sisäiset palvelut ovat saaneet näkyvyyttä

NAPA on maailman johtava meriteollisuuden ohjelmistoyritys, joka tuottaa ohjelmistoratkaisuja laivojen suunnitteluun sekä turvalliseen, tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen operointiin. NAPA-yhtiöiden ohjelmistoja käyttävät miltei kaikki maailman suurimmat telakat, varustamot, laivasuunnittelutoimistot, luokituslaitokset, oppilaitokset, tutkimuslaitokset ja viranomaiset. 200 henkeä työllistävän NAPA:n pääkonttori on Suomessa ja sillä on toimipisteitä 10 maassa Euroopassa, Aasiassa ja USA:ssa. Henkilöstön osaamisalueita ovat mm. laivanrakennus, merenkulku ja ohjelmistokehitys. 

Miten tukea itsensä johtamisen taitoja globaalissa organisaatiossa?

Vuonna 2017 NAPA päätti muuttaa johtamiskäytäntönsä hierarkkisista malleista itse- ja yhteisöohjautuvuuteen.

Kun organisaatiomalli  muuttui, ymmärsimme, että meidän pitää etsiä uusia keinoja tukea itsensä johtamisen taitoja.

NAPA:lla haluttiin rohkaista yksilöitä ottamaan enemmän vastuuta oman osaamisensa ja suorituksensa kehittämisestä. Yksi haasteista NAPA:lla oli viedä itsensä johtaminen maihin, joissa on perinteisesti paljon hierarkiaa ja esihenkilöiden rooli on olla tiiminsä keskiössä. NAPA tunnisti, että uusi johtamismalli vaati heitä miettimään uusiksi yksilöille tarjottavan tuen – myös kulttuureissa, joissa itsensä johtaminen ei ole organisaatioiden arkipäivää.

Uskomme, että ihmiset hyödyntävät tarpeen hetkellä sen mitä tarvitsevat.

Tukea ja prosesseja oli tarjolla aiemminkin, mutta intran syövereihin hautautuneina, näkymättömissä ja käyttämättöminä. Olisi vaatinut paljon HR:n työtä tuoda esiin tätä yksilöille tarjottavaa tukea.


Ratkaisuna palvelut

Kun perinteiset johtamispalvelut tulivat tiensä päähän, uusia käytäntöjä lähdettiin rakentamaan mm. Guidin-alustan avulla. Palveluita lähdettiin tarjoamaan tiimeille ja yksilöille: mentorointia, valmentavan johtamisen työkaluja, sparrausta, fasilitoinnin tukea, osaamisen kehittämisen keinoja sekä 360-kyselyn jälkeistä palautetta ja valmentajaryhmän tukea seuraavien askeleiden ottamiseksi.

Palveluita tarjoavat enimmäkseen NAPA:n omat työntekijät, napalaiset. Myös heille tämä on loistava tilaisuus tuoda esille heidän omaa osaamistaan. Jo alkumetreillä NAPA kysyi henkilöstöltään halukkuutta toimia palveluntarjoajina. Todella monet olivat innostuneita ja halukkaita jakamaan omaa osaamistaan ja tietämystään kollegoille. Napalaiset palveluntuottajat ovat olleet valjastamassa Guidinia koko organisaation tueksi. Guidinin valmiilla malleilla fasilitoidut työpajat ovat onnistuneet paremmin.

Maantieteellinen palvelutarjonnan räätälöinti on Guidinissa yksinkertaista.

Vain muutamat Guidinin palvelut NAPA:lla ovat maakohtaisia. Lähes kaikki palvelut ovat tarjolla kaikille napalaisille, maasta riippumatta.

NAPA:lla oli oma tiimi tukemassa Guidinin käyttöönottoa ja hyödyntämistä. Tiimi tapaa säännöllisesti varmistaakseen, että kaikkiin esille nouseviin asioihin pystytään löytämään ratkaisuja.

Guidinin käyttöönotto oli ketterä ja hyvin suunniteltu. Guidin on tukenut meitä matkamme joka askeleella.

Guidinin tarjoamat materiaalit ovat olleet äärimmäisen hyödyllisiä alustan lanseerauksessa: sähköpostipohjat, vinkit Guidinin brändäämisestä omassa organisaatiossa, sekä työpajojen valmiit mallit. Pääkäyttäjien koulutus oli apuna tuomaan rakennetta ja syvyyttä Guidinin käyttöön.

Lopputuloksena enemmän vuorovaikutusta sekä itseohjautuvammat napalaiset ja tiimit

Guidinin avulla on helpompaa kohdella ihmisiä tasavertaisesti ja tarjota heille yhtäläistä tukea riippumatta siitä, missä he työskentelevät.

Koska Guidinia on helppo käyttää, HR:n aikaa kuluu vähemmän erilaisiin asioihin puuttumiseen ja muistutteluun.

Guidin on lisännyt NAPA:lla vuorovaikutusta. Usein ihmiset jakavat tietoa vain työssään ja arjessaan lähellä oleville. Nyt kun palveluntarjoajat ovat eri toimipisteistä ja liiketoimintayksiköistä, Guidin tuo tiedon läpinäkyvästi kaikkien saataville. 

Lisätietoja

Anne-Mari Kantola
Director, People
NAPA Group

Lataa opas jatkuvan muutoksen johtamiseen

Mukana 10 ketterää käytäntöä esimerkkeineen.

Hyväksyt samalla tietosuojaselosteemme.
Avaa PDF
PDF Cover

Kiihdytä kohti tulevaisuuden työelämää

Ota yhteyttä