Business Finland uudistuu ihmiset yhdistämällä

Business Finlandilla oivallettiin, että kanavapaljoudessa on tarjottava henkilöstölle tukea osaamisen kehittämiseen, hyvinvointiin ja tiedonjakoon yhdellä alustalla yli siilorajojen.

Konsultointi

755 työntekijää

Guidin-käyttäjiä 635

Case study image

Haaste

Miten tukea Business Finlandin uudistumista, strategiaa ja liiketoiminnan kehittämistä yhdellä alustalla

Tavoite

Käyttäjälähtöinen jatkuvan kehittymisen alusta, joka on käytössä arjessa eri mantereilla

Tulos

Yhtenäinen ja yhdessä jatkuvasti kehittyvä organisaatio

Guidin on saanut aikaan positiivisen tunnesiteen toisiimme ja alustaan.

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 755 asiantuntijaa, joista 170 ulkomailla. Maailmalla toimipisteitä on 40 ja Suomessa 16. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa.

Oppiminen osaksi arkea

Arjessa ihmisiltä menee usein valtavasti turhaa aikaa tarvittavien asioiden etsimiseen eri lähteistä. Business Finland päätti tukea työntekijöidensä itseohjautuvuutta tarjoamalla tietoa kaikkien saataville ajasta ja paikasta riippumatta, helposti ja kustannustehokkaasti. 

Näin jatkuva oppiminen ja kehittyminen tuodaan organisaation arkeen ja luonnolliseksi osaksi kaikkea tekemistä. Yksittäisten, arjesta irjallisten koulutustilaisuuksien sijaan Guidinin avulla ihmiset voivat jakaa älyllistä, henkistä ja sosiaalista pääomaansa muille jatkuvasti.

Tämä ei ole HR:n juttu, tämä on koko Business Finlandin juttu.

Vaikka omistajuus onkin HR:ssä, Guidinin käyttö ja kehitys on vastuutettu organisaatiolle eri roolituksin. Business Finlandin arvo Yhdessä toteutuu Guidinin valjastamisessa organisaation arjen alustaksi: kokonaisuus on suunniteltu ja valmisteltu yhdessä erilaisissa ryhmissä ja kokoonpanoilla.

Nimikilpailun tuloksena Business Finlandin Guidin-alusta nimettiin Campukseksi ja se brändättiin visuaalisesti oman tuntuiseksi. Guidinin palveluvalikoima sisältää suurimmaksi osaksi oman organisaation jäsenten tuottamia palveluita. Ajatus Campuksen taustalla on, että se tuo oppimisen palvelut yhteen kytkeytymällä ja pohjautuen yrityksen strategiaan ja liiketoiminnan kehittämiseen.  

Hyviin tuloksiin yhdessä tehden

Alun pelko oli, että Guidin jäisi irralliseksi kokonaisuudeksi. Siksi alusta asti nähtiin tärkeäksi valjastaa organisaation eri osien näkökulmat yhteen, yhdessä tehden ja samalla toisilta oppien. 

On tärkeää uskaltaa tehdä, vaikka olisi epävarma olo.

Business Finland otti Guidinin käyttöön tammikuussa 2022 ja sen hyödyntäminen on jatkuvasti syventynyt. Guidinissa on vain 4 kuukautta lanseerauksen jälkeen yhteensä 126 palvelua ja sen käyttöaste organisaatiossa on huimat 84 prosenttia. 

Maaliskuussa 2022 Business Finlandilla toteutettiin ensimmäinen hyvinvointikysely koko henkilöstölle. Laadullinen palaute käyttäjiltä Guidinista on satunnaisotannalla 3,9 asteikolla 1-5. Tavoitelukemasta 4 jäätiin vain vähäsen, sillä osa käyttäjistä toivoi esimerkiksi lisää sisältöä tietyllä kielellä. Business Finlandin käyttöliittymän kieli on englanti, mutta palveluita löytyy niin suomeksi kuin englanniksikin.

Kehitystyötä halki mantereiden

Guidin on muotoutunut ensisijaiseksi oppimisen lähteeksi ja tukenut pyrkimystä siihen, että ihmisiä ei tarvitse kuormittaa eri kanavien massaviesteillä. Tavoitteiden saavuttamista on tukenut myös se, että Guidinin palveluvalikon sisällön suhteen rima pidetään korkealla, jotta se tuntuu aidosti merkitykselliseltä käyttäjille. 

Alustaa ja toimintaa kehitetään reflektiivisellä otteella, yhdessä koko Business Finlandin eri mantereille ulottuvan organisaation voimin. Taustatukena toimii Guidinin tiimi. 

On hyvä ymmärtää, että se mitä työyhteisölle tehtävässä lanseerauksessa esitellään, on lopputulema ja töitä on tehtävänä paljon. Mutta lopputuloksesta olen äärimmäisen kiitollinen.

Onnistumisen salaisuus on myös hyvä valmistelu. Business Finland toteutti joulukuussa 2021 sisäisen pilotin ennen Guidinin lanseerausta koko organisaatiolle. Lisäksi aktiivinen markkinointi ja viestintä henkilöstölle on ollut tärkeää, unohtamatta aivan konkreettista läsnäoloa ja henkilökohtaista neuvontaa sitä tarvitseville. 

Esimerkiksi hyvinvointikyselyn yhteydessä toteutettiin vapaaehtoinen pienryhmä, jossa englanniksi koko organisaatiolle tehtyjä kysymyksiä keskusteltiin auki suomeksi. Osallistujat täyttivät omia kyselyitään, jakoivat pohdintojaan ja omia juurisyitään vastauksilleen avoimesti, vaikka tätä ei millään tavalla edellytetty. Tilanteesta tuli Guidinin ja psykologisesti turvallisen pienryhmätoteutuksen avulla syvällinen ja aito vuorovaikutustilanne – oikea hyvinvointiteko. 

Positiivista oppimisen ja innostuksen kehää vauhdittavat vielä asiantuntijoiden oppimispalveluista antamat palautteet, jotka ovat kaikkien nähtävillä Guidinissa. 

Yhden luukun oppimisympäristö

Kesäkuussa 2022 Business Finland järjestää työpajan ja reflektoi sitä, miten Guidinin hyödyntäminen on sujunut ja mitä visioita oppimisen johtamisesta eri näkökulmista viriää. Voi todeta, että Business Finlandin tavoite uudesta “yhden luukun periaatteen” oppimisympäristöstä on toteutunut – vieläpä lähes täysin virtuaalisesti. 

Kaikki Guidinia Business Finlandilla käyttäneet ovat erittäin tyytyväisiä.

Business Finlandin TOP5-vinkit:

  1. Järjestä fyysinen kick-off -tapahtuma, jos mahdollista. Se syventää keskinäistä ymmärrystä ja luo henkisen pohjan yhteiskehittämiselle.
  2. Tunnista, suunnittele ja kalenteroi relevantit resurssit, aikataulut ja tekemiset.
  3. Aseta tavoitteet ja seuraa niitä – ja jousta tarvittaessa.
  4. Muista jatkuva keskustelu ja proaktiivinen viestintä alusta lähtien.
  5. Intohimo, näkemykset, tekeminen ja sitoutuminen ovat kaiken ydin.

Olemme Guidiniin oikein tyytyväisiä ja meillä on paljon ajatuksia myös tulevaan. Jatkamme yhdessä Guidinin kanssa kehittämistä, jotta alusta tukee jatkossakin uudistumistamme parhaalla mahdollisella tavalla.


Lisätietoja


Eeva Sankari
eevasankari@gmail.com

Eeva on toiminut projektipäällikkönä Business Finlandilla henkilökierrossa Maanmittauslaitokselta vuosina 2021-2022 ja toteuttanut päätyönään Guidinin käyttöönoton ja vakiinnuttamisen organisaatiossa globaalisti. 

Lataa opas jatkuvan muutoksen johtamiseen

Mukana 10 ketterää käytäntöä esimerkkeineen.

Hyväksyt samalla tietosuojaselosteemme.
Avaa PDF
PDF Cover

Kiihdytä kohti tulevaisuuden työelämää

Ota yhteyttä