Osaaminen

Osaamisen johtaminen tuo strategian tiimien arkeen

Guidinin avulla johdat osaamista, hyvinvointia ja työntekijäkokemusta modernilla tavalla ja autat yksilöitä ja tiimejä onnistumaan arjessa.

Näin johdat osaamista Guidinin avulla

Osaamisen johtamisen mallin avulla tuot strategian tiimien arkeen ja tuet jatkuvaa ja systemaattista osaamisen arviointia ja kehittämistä. 

Platform Image

Rohkaise osaamisen reflektointiin

Osaamiskysely auttaa pohtimaan omaa taitotasoa, taitojen olellisuutta omassa roolissa ja kiinnostusta taitojen kehittämiseen. 

Platform Image

Tarjoa kokonaiskuva yksilöille ja tiimeille

Tulosnäkymä kertoo, kuinka oma osaaminen suhteutuu tiimin, yksikön tai organisaation tilanteeseen. Guidin analysoi dataa ja auttaa käyttäjiä ymmärtämään omia vahvuuksia ja kehittymistarpeita.

Platform Image

Tee osaamisen kehittämisestä helppoa

Palveluvalikkoon muotoilet organisaation tuen ja kollegoiden osaamisen näkyväksi ja helposti kaikkien saataville. Tulosnäkymän yksilölliset suositukset ohjaavat opettelemaan oikeita asioita.

Platform Image

Ohjaa työarkea osaamistavoitteilla

Yksilöllinen kehittymissuunnitelma tarjoaa vaihtoehdon perinteisille kehityskeskusteluille. Se auttaa keskustelemaan merkityksellisistä asioista, asettamaan tavoitteita ja valitsemaan sopivaa tukea. Pulssi-toiminnallisuudella rakennat mittareita tiimityön tueksi.

Platform Image

Johda osaamista suunnitelmallisesti

Data tarjoaa johdolle ja HR:lle kokonaiskuvan organisaation vahvuuksista ja osaamistarpeista sekä tukee strategista päätöksentekoa. Palveluiden käytöstä saatava ymmärrys auttaa kohdistamaan resurssit oikein. 

Asiakkaidemme kokemuksia

Guidinin avulla jaamme helposti osaamistamme ja reflektoimme sekä edistämme palautekulttuuria Yhdessä-arvomme mukaisesti.

Business Finland

Valtava datamäärä ei ole itseisarvo. Johtamista helpottaa, kun käytössä on muutama tarkkaan harkittu mittari, joiden avulla kohdentaa ja priorisoida toimenpiteitä.

Tuomi Logistiikka

Kaikista maailman järjestelmistä, joita olemme nähneet ja kokeilleet, Guidin on positiivisin kokemus.

Tredu

Lataa opas jatkuvan muutoksen johtamiseen

Mukana 10 ketterää käytäntöä esimerkkeineen.

Hyväksyt samalla tietosuojaselosteemme.
PDF Cover

Kiihdytä kohti tulevaisuuden työelämää

Ota yhteyttä