Author Image
12.4.2022Johanna Pystynen

Valmentava johtaminen – teoriasta tiimien arkeen

Article Image

Valmentava johtaminen on sanapari, joka on kivunnut kärkisijoille yhä useamman organisaation prioriteettilistalla. Olemme käyneet aiheesta viime aikoina paljon keskusteluja ja innostuksen takaa nousee usein esiin samoja kysymyksiä. Miten viedä valmentava johtaminen arjen tasolle? Miten tukea uudenlaista tiimityötä? Miten auttaa esihenkilöiden, tiiminvetäjien ja projektipäälliköiden omaa kehittymistä ja jaksamista murroksen keskellä? Uskomme, että tehokkaimmillaan muutos on, kun yhdistetään valmentava ote, käytännön keinot ja esihenkilön oman kehittymisen tuki.

Teoriasta tiimien arkeen

Vuosien varrella olemme saaneet nähdä aitiopaikalta organisaatioiden muutosmatkoja kohti valmentavampaa ja palvelevampaa johtamista. Monesti ensimmäinen askel tällä matkalla on varmistaa esihenkilöiden osaaminen ja tukea heitä uudenlaiseen johtamiskulttuuriin. 

Modernin johtamisen pelikentällä opittavaa todella riittää: ketterät toimintamallit, fasilitointitaidot, itsetuntemus, tunneälykkyys, psykologinen turvallisuus, asiakaslähtöisyys, innovaatiokyvykkyys, kokeilukulttuuri, virtuaali- ja hybridityöskentely, inklusiivisuus ja diversiteetti, arvot, muutoksen johtaminen, viestintä ja tiedolla johtaminen. Listaa voisi jatkaa niin, että koulutuskalenteri pursuaa liitoksistaan. 

Nämä eivät kuitenkaan ole vain sanahelinää, vaan konkreettisia työarjen taitoja, joilla mahdollistetaan organisaation onnistuminen nyt ja tulevaisuudessa. Haaste onkin siinä, miten ylittää kuilu teorian ja käytännön välillä ja saada valmentavan johtamisen ilmiöt tekemisen tasolle tiimien arkeen. 

Valmentavan johtamisen peruspilarit

Uskomme, että esihenkilöiden opastaminen kohti uudenlaista johtamistapaa onnistuu parhaiten, kun päivittäisessä arjessa toteutuvat valmentavan johtamisen kolme peruspilaria:

1. Ymmärrys valmentavan johtamisen kulttuurista ja periaatteista

Kestävä pohja muutokselle rakentuu luomalla yhteinen ymmärrys siitä, mitä tavoitellaan, mitä valmentava johtamistapa ylipäätään on ja millaisia ilmiöitä siihen liittyy. Esihenkilöiden valmentamisella onkin tärkeä paikkansa kulttuurin muutoksessa. Parhaimmillaan valmentaminen tapahtuu ketterästi läpi vuoden arjen lomassa.  

2. Yksilöllinen tuki esihenkilön omaan kehittymiseen

Monesti unohtuu se, millaista kasvua uudenlainen johtamistapa vaatii esihenkilöltä itseltään. Muutos asiantuntijaroolista valmentaviin saappaisiin voi olla haastava, ja esihenkilön omia reflektointi- ja johtamistaitoja onkin hyvä tukea. Koska esihenkilöt ovat erilaisia erilaisine vahvuuksineen, on tärkeää, että he saavat henkilökohtaista tukea yksilöllisiin tarpeisiinsa. 

3. Konkreettiset työkalut tiimin kanssa työskentelyyn

Kun asioita tehdään uudella tavalla, tarvitaan myös uudenlaisia työkaluja. Kun esihenkilöille annetaan konkreettisia välineitä siirtää opittu käytäntöön, valmennusten opit siirtyvät luontevasti tiimien arkeen. Jotta työkalut palvelevat aidosti valmentavaa johtamisotetta, niiden on hyvä tarjota esihenkilölle kokonaiskuva ja ymmärrys tiimin tarpeista ja auttaa käymään tiimin ja tiimiläisten kanssa keskustelua valmentavalla tavalla.

HR esihenkilöiden tukena

Kun esihenkilöiden tukemisessa siirrytään kokonaisvaltaisemmalle polulle, myös HR:n rooli helpottuu. Enää ei tarvitse tukeutua massakoulutuksiin eikä tarpeita jouduta arvailemaan, vaan resursseja vapautuu jokaisen yksilöllisen kehittymisen tukemiseen kohti yhteistä suuntaa. 

Samalla kun esihenkilö saa yksilöllistä apua omien taitojensa kehittämiseen ja työkaluja oman tiimin arkeen, organisaatio oppii, mitä esihenkilöt tarvitsevat. Näin HR pystyy kohdistamaan esihenkilöille oikeanlaista tukea ja seuraamaan valmentavan johtamisen etenemistä ja esteitä.

Guidin työkaluna muutokseen 

Tukeaksemme niitä organisaatioita, jotka ovat tunnistaneet muutoksen tarpeen ja työskentelevät parhaillaan valmentavan johtamistavan kehittämisen parissa, olemme rakentaneet Guidiniin valmiin palvelukokonaisuuden erityisesti esihenkilöiden, tiiminvetäjien ja projektipäälliköiden tukemiseen.

Jos aihe on ajankohtainen omassa organisaatiossasi, ota rohkeasti yhteyttä – sparrailemme mielellämme, miten sinun organisaatiossasi voitaisiin tukea esihenkilöitä arjen johtamistyössä Guidinin avulla.

Author Image
Johanna PystynenCEO050 441 2126

Mikä Guidin?

Guidinin avulla johdat osaamista, hyvinvointia ja työntekijäkokemusta modernilla tavalla ja autat yksilöitä ja tiimejä onnistumaan arjessa.

Etusivulle

Lue myös

Feature image

Johdatko organisaatiosi muutoskyvykkyyttä taktisesti vai strategisesti?

30.3.2023

Tänä päivänä todellinen kilpailukyky saavutetaan keskittymällä yksilöiden ja tiimien resilienssin jatkuvaan vaalimiseen. Siksi organisaatioiden muutoskyvykkyyden parantamiseen kaivataan strategisempaa otetta. Yksilöiden ja yhteisön resilienssin tukemisen tulisi olla johdon agendalla jatkuvasti, ei vain silloin, kun muutos on akuutti. 

MuutosJohtaminenStrategia
Feature image

Muutoskyvykkään organisaation 5 ydinpiirrettä

17.2.2023

Kun organisaatiot joutuvat uudistumaan turvatakseen oman kilpailukykynsä muuttuvassa maailmassa, yksilöiltä vaaditaan jatkuvaa oppimista ja uusiin tilanteisiin sopeutumista. Liiketoiminnan tavoitteita ei saavuteta, ellei muutoksen inhimillistä ulottuvuutta osata ottaa huomioon. Tämä kirjoitus kuvaa, millaiset piirteet yhdistävät tämän päivän muutoskyvykkäitä organisaatioita.

MuutosJohtaminen
Feature image

Miksi organisaation muutos epäonnistuu?

18.1.2023

Organisaation erilaiset kehityshankkeet voivat olla viimeisen päälle suunniteltuja paperilla, mutta silti käytännön eteneminen takkuaa. Usein syy löytyy inhimillisistä esteistä, kuten peloista, uskomuksista, vuorovaikutuksesta ja tiedon puutteesta. Mikä siis avuksi, kun muutos junnaa? Miten välttää karikot ja johtaa muutosta vaikuttavasti?

MuutosJohtaminenPulssi

Kiihdytä kohti tulevaisuuden työelämää

Ota yhteyttä