Author Image
22.3.2022Johanna Pystynen

Kyselyähkystä kohti ketterää keskustelukulttuuria

Article Image

Tulevaisuuden työelämässä myös henkilöstöjohtaminen on uuden äärellä. Tiedolla johtaminen on nousemassa yhdeksi tärkeimmistä HR:n työkaluista, ja dataa kerätään enemmän kuin koskaan. Samaan aikaan henkilöstö kokee jatkuvan kyselyihin vastaamisen usein kuormittavaksi ja turhauttavaksi – voidaan puhua jopa kyselyähkystä. Miten siis sovittaa yhteen onnistuneesti nämä kaksi ristiriitaista näkökulmaa?

Mustasta aukosta tähän hetkeen

Yksi kyselyiden isoimpia haasteita on se, että niiden hyödyt eivät konkretisoidu tarpeeksi nopeasti. Kun ihminen on antanut aikaa ja ajatusta vastaustensa pohtimiseen, lähetä-nappia painaessa reflektoinnin hyödyt katoavat helposti mustaan aukkoon. Joskus tulosten yhteenvetoa ja HR:n toimenpiteitä saatetaan odottaa jopa kuukausia. Miten siis tukea kyselyistä esiin nouseviin asioihin tarttumista tässä ja nyt? 

Toinen haaste on se, että kyselyt jäävät helposti irrallisiksi ihmisten arjesta. Tämä näkyy usein alhaisina vastausprosentteina. Se, että HR ei saavuta kyselyillä toivomiaan hyötyjä, ei kuitenkaan tarkoita sitä, että niistä pitäisi luopua. Päinvastoin – tiedolla johtaminen on tullut jäädäkseen myös HR:n pelikentälle. Vaikka ihmiset kärsisivät kyselyähkystä, he harvoin kuitenkaan kokevat, että keskustelua tärkeistä asioista olisi liikaa. Miten siis sisäänrakentaa kyselyt osaksi organisaation arjen käytäntöjä? 

Ketterä alku pulssin avulla

Kyselykulttuurin uudistaminen on usein helpointa aloittaa ketterästi pulssikyselyn avulla. Pulssista on mahdollista rakentaa tarkoituksenmukainen matalan kynnyksen työkalu, joka parhaimmillaan johtaa oivaltavaan keskusteluun ja nopeisiin, konkreettisiin muutoksiin työntekijälle merkityksellisissä asioissa. 

Suurin osa ongelmista syntyy arjessa, ja suurin osa ongelmista myös ratkeaa arjessa.

 Olennaista onkin tarjota tiimeille työkaluja tunnistaa ja ratkaista juuri heille keskeisiä asioita, sillä saman haasteen taustalla olevat juurisyyt voivat olla erilaisia eri tiimeillä (aikataulupaineet, riittämätön budjetti, henkilökemiat, projektijohtaminen…).

Vinkit vaikuttavampiin pulssikyselyihin

Jotta vaikuttavamman pulssin rakentaminen olisi vaivattomampaa – käytössä olevasta työkalusta riippumatta –, kirjoitimme oppaan, jossa avaamme toimivaksi havaitsemiamme käytäntöjä siitä, miten pulssilla voi tukea tiimien arkea ja tavoitteiden saavuttamista. Voit ladata oppaan täältä

Esittelemme oppaassa myös neljä esimerkkiä pulssikyselyistä. Miten hybridityötä tuetaan asiantuntijaorganisaation arjessa? Miten myyntitiimin OKR-pulssilla tuetaan myynnin kasvattamista? Miten työkäytäntöjä kehitetään vanhusten kotihoitopalvelussa? Miten organisaatiotasolla seurataan tiimien onnistumisen edellytyksiä “yhden kysymyksen taktiikalla”? 

Toivomme, että näistä ideoista on sinulle iloa! Jos haluat jutella Guidinin mahdollisuuksista omassa organisaatiossasi, ota rohkeasti yhteyttä täällä tai varaa tapaaminen suoraan kalenteristamme täällä

Author Image
Johanna PystynenCEO050 441 2126

Mikä Guidin?

Guidinin avulla johdat osaamista, hyvinvointia ja työntekijäkokemusta modernilla tavalla ja autat yksilöitä ja tiimejä onnistumaan arjessa.

Etusivulle

Lue myös

Feature image

Johdatko organisaatiosi muutoskyvykkyyttä taktisesti vai strategisesti?

30.3.2023

Tänä päivänä todellinen kilpailukyky saavutetaan keskittymällä yksilöiden ja tiimien resilienssin jatkuvaan vaalimiseen. Siksi organisaatioiden muutoskyvykkyyden parantamiseen kaivataan strategisempaa otetta. Yksilöiden ja yhteisön resilienssin tukemisen tulisi olla johdon agendalla jatkuvasti, ei vain silloin, kun muutos on akuutti. 

MuutosJohtaminenStrategia
Feature image

Muutoskyvykkään organisaation 5 ydinpiirrettä

17.2.2023

Kun organisaatiot joutuvat uudistumaan turvatakseen oman kilpailukykynsä muuttuvassa maailmassa, yksilöiltä vaaditaan jatkuvaa oppimista ja uusiin tilanteisiin sopeutumista. Liiketoiminnan tavoitteita ei saavuteta, ellei muutoksen inhimillistä ulottuvuutta osata ottaa huomioon. Tämä kirjoitus kuvaa, millaiset piirteet yhdistävät tämän päivän muutoskyvykkäitä organisaatioita.

MuutosJohtaminen
Feature image

Miksi organisaation muutos epäonnistuu?

18.1.2023

Organisaation erilaiset kehityshankkeet voivat olla viimeisen päälle suunniteltuja paperilla, mutta silti käytännön eteneminen takkuaa. Usein syy löytyy inhimillisistä esteistä, kuten peloista, uskomuksista, vuorovaikutuksesta ja tiedon puutteesta. Mikä siis avuksi, kun muutos junnaa? Miten välttää karikot ja johtaa muutosta vaikuttavasti?

MuutosJohtaminenPulssi

Kiihdytä kohti tulevaisuuden työelämää

Ota yhteyttä