Author Image
5.7.2022Johanna Pystynen

Kasvun kolme johtamishaastetta

Article Image

Kun organisaatio kasvaa nopeasti, HR:n arki on usein jatkuvaa uudistamista. Se mikä toimi eilen, ei välttämättä toimi enää tänään. Jatkuvan kiireen keskellä olisi kuitenkin tärkeää pysähtyä ja raivata aikaa sellaisten käytäntöjen rakentamiselle, joiden avulla luodaan toimivaa johtamiskulttuuria ja kestävää pohjaa kasvulle. 

Ketteriä käytäntöjä rakentamassa

Kokemuksesta tiedän, miten kovaa työtä HR- ja johtamiskäytäntöjen alusta asti rakentaminen vaatii. Vaikka kehittämistyöhön on usein vapaat kädet ja historian saatossa muodostuneita rajoittavia käytäntöjä ei nuoressa kasvuyrityksessä yleensä ole, työ ei silti ole helppoa. Juuri kun on mielestään saanut jonkin asian toimimaan, tulee aina jokin uusi käänne, joka keikauttaa tilanteen uudelleen työstettäväksi.

Henkilöstöjohtajanavuosieni aikana kuitenkin opin, että vaikka muutos on jatkuvaa, ratkottavien haasteiden taustalla piilevät ydinhaasteet pysyvät pitkälti samoina. Sittemmin erilaisia organisaatioita valmentaessani minulle on kirkastunut, että usein keskeisimmät kasvuyritysten haasteet tiivistyvät seuraaviin kolmeen kysymykseen:

  1. Miten tarjota yksilöllistä tukea kasvavalle joukolle erilaisia ihmisiä?

    Kun erilaisia ihmisiä erilaisine tarpeineen on entistä enemmän, ei toimitusjohtajan tai HR:n aika enää riitä kaikkien tukemiseen. On rakennettava käytäntöjä, joilla vastuuta jaetaan myös esihenkilöille ja tiiminvetäjille – ja tarjottava tiimeille mahdollisuuksia ottaa itse omistajuutta oman työnsä arjesta.

  2. Miten luoda rakenteita luopumatta pienen organisaation ketteryydestä?

    Kun ihmiset eivät enää tunne toisiaan, itseohjautuvuuteen perustuva hallinnan tunne haurastuu ja arki alkaa tuntua kaaokselta. On lähdettävä luomaan uudenlaisia rakenteita tavalla, joka säilyttää pienen organisaation ketteryyden, mutta tuo kokonaisuuteen hallittavuutta.

  3. Miten johtaa henkilöstöasioita ammattimaisesti yhtenä kokonaisuutena?

    Kun mittasuhteet kasvavat ja asiat monimutkaistuvat, erilaiset Excel-taulukot eivät enää tarjoa vaadittavaa kokonaiskuvaa. Kun arvailusta siirrytään kokonaisvaltaiseen tiedolla johtamiseen, voidaan resurssit kohdistaa oikeisiin asioihin.

Muutosta ei tarvitse tehdä yksin 

Ratkaisujen miettiminen näihin kysymyksiin on etenkin kasvun alkutaipaleella olevien organisaatioiden HR-ammattilaisille monesti yksinäistä puuhaa. Kun kollegoita on vähän tai ei ollenkaan, kaipuu palautteelle ja sparrailulle on usein valtava. Mitä minun kannattaisi tehdä? Teenkö oikeita asioita? Miten muut ovat ratkoneet näitä samoja haasteita?

Kehittämistyötä ei kuitenkaan tarvitse tehdä yksin. Itse olin onnekas, sillä verkostoissani oli monia HR-kollegoita, joiden kanssa sparrailla, jakaa kokemuksia ja purkaa tunteita. 

Tätä yhdessä kehittämisen henkeä olemme vaalineet myös Guidinia käyttävien organisaatioiden sparrausryhmissä, joiden osallistujien kommentit puhuvat puolestaan vertaistuen merkityksestä:

Arjessa tehdään asioita vauhdilla ja on hienoa, että on paikka, jossa pysähtyä. Kun oman organisaation asioista kertoo muille, joutuu ajatukset jäsentämään ensin itselleenkin niin, että muut saavat jutun juonesta kiinni. Tämä kirkastaa omaa tekemistä joka kerta.

On arvokasta kuulla, mikä kenellekin on toiminut ja kuulla sekä erilaisia että samanlaisia kokemuksia. Muistiinpanot sauhuavat ja tapaamisten jälkeen on aina kova into laittaa toimeksi omassa organisaatiossa.

Guidin kasvun tukena

Alunperin kasvuyrityksen omaksi johtamistyökaluksi kehitetyn Guidinin ratkaisuista muodostuu kokonaisvaltainen modernin johtamisen kokonaisuus, joka kattaa kaikki HRD:n osa-alueet: muutos, osaaminen, työhyvinvointi ja työntekijäkokemus. Ratkaisut toimivat myös itsenäisesti tietyn osa-alueen johtamisessa, ja kokonaisuuden voi ottaa käyttöön pala kerrallaan.

Kun yrityksen HR-käytännöt rakennetaan alusta alkaen ketteryyttä ja tiimityötä tukeviksi, on organisaatio valmiimpi reagoimaan kasvumatkan erilaisiin vaiheisiin ja muutoksiin. Sparrailemme mielellämme, miten sinun organisaatiossasi voitaisiin vauhdittaa kasvua johtamiskäytäntöjä kehittämällä – ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Mikä Guidin?

Guidinin avulla johdat osaamista, hyvinvointia ja työntekijäkokemusta modernilla tavalla ja autat yksilöitä ja tiimejä onnistumaan arjessa.

Etusivulle
Author Image
Johanna PystynenCEO050 441 2126

Lue myös

Feature image

Johdatko organisaatiosi muutoskyvykkyyttä taktisesti vai strategisesti?

30.3.2023

Tänä päivänä todellinen kilpailukyky saavutetaan keskittymällä yksilöiden ja tiimien resilienssin jatkuvaan vaalimiseen. Siksi organisaatioiden muutoskyvykkyyden parantamiseen kaivataan strategisempaa otetta. Yksilöiden ja yhteisön resilienssin tukemisen tulisi olla johdon agendalla jatkuvasti, ei vain silloin, kun muutos on akuutti. 

MuutosJohtaminenStrategia
Feature image

Muutoskyvykkään organisaation 5 ydinpiirrettä

17.2.2023

Kun organisaatiot joutuvat uudistumaan turvatakseen oman kilpailukykynsä muuttuvassa maailmassa, yksilöiltä vaaditaan jatkuvaa oppimista ja uusiin tilanteisiin sopeutumista. Liiketoiminnan tavoitteita ei saavuteta, ellei muutoksen inhimillistä ulottuvuutta osata ottaa huomioon. Tämä kirjoitus kuvaa, millaiset piirteet yhdistävät tämän päivän muutoskyvykkäitä organisaatioita.

MuutosJohtaminen
Feature image

Miksi organisaation muutos epäonnistuu?

18.1.2023

Organisaation erilaiset kehityshankkeet voivat olla viimeisen päälle suunniteltuja paperilla, mutta silti käytännön eteneminen takkuaa. Usein syy löytyy inhimillisistä esteistä, kuten peloista, uskomuksista, vuorovaikutuksesta ja tiedon puutteesta. Mikä siis avuksi, kun muutos junnaa? Miten välttää karikot ja johtaa muutosta vaikuttavasti?

MuutosJohtaminenPulssi

Kiihdytä kohti tulevaisuuden työelämää

Ota yhteyttä