Author Image
3.5.2022Salli Kunnari

Datasta dialogiin – miten tukea esihenkilöitä valmentavassa johtamisessa?

Article Image

Johtamisen kentällä nousee esiin kaksi trendiä ylitse muiden: valmentava ote ja data. Yhdessä ne auttavat tiimejä keskustelemaan merkityksellisistä asioista sekä tunnistamaan ja ratkomaan haasteita. Valmentavan esihenkilötyön eteen tehdään paljon hienoa työtä, mutta tavoitteelliseen tiedolla johtamiseen on tiimien arjessa vielä matkaa. Mihin organisaatioiden siis kannattaa kiinnittää huomiota, jotta esihenkilöille tarjotaan valmiudet edetä datasta dialogiin?

Miten tukea esihenkilöitä valmentavaan otteeseen?

Olen saanut viime vuosien aikana huomata, että erilaiset organisaatiot ovat omaksuneet rohkeasti uusia HR-tiedolla johtamisen käytäntöjä. 

Pulssien, kyselyiden ja kartoitusten tekemiseen käytetään moderneja työkaluja ja yhä useammalla organisaatiolla on käytössään arvokasta dataa. Tuloksista laaditaan ansiokkaita analyysejä ja HR:n ja johdon tasolla käydään tärkeää keskustelua esiin nousevista asioista.

Myös valmentavan esihenkilötyön edistämiseksi tehdään paljon hienoa työtä. Saan usein vaikuttua siitä, kuinka taidokkaalla otteella monet esihenkilöt tukevat tiimejään työarjen haasteissa. 

Ihmisten johtamisen taidot eivät kuitenkaan aina anna eväitä siihen, miten näitä vahvuuksia voi hyödyntää tavoitteelliseen tiedolla johtamiseen. 

Miten esihenkilö tulkitsee tuloksia? Osaako hän kiinnittää huomioita oikeisiin asioihin tai suhteuttaa oman tiimin tilannetta kokonaiskuvaan? Entä rohkaista tiimiläisiä mukaan yhteiseen keskusteluun?

Jotta datasta päästään dialogiin, kokemukseni mukaan organisaatioiden kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

1. HR:n rakentamat toimintamallit

Olen huomannut, että esihenkilöt jäävät helposti yksin, jos organisaatiosta puuttuu selkeät rakenteet ja mallit datan hyödyntämiseen tiimeissä. 

Jos halutaan rohkaista aitoon dialogiin, ei riitä, että esihenkilöille tarjotaan kyselyn tulokset saatteella “Keskustelkaa näistä asioista tiimipalaverissa”. Parhaimmillaan tai pahimmillaan tehtävänanto on liitetiedostolla varustettu sähköpostiviesti.

Kun arjen kiireet painavat päälle, hanskat jäävät helposti tiskiin ja keskustelua tiimin kanssa ei edes käydä. Vaikka data saataisiin käytyä yhdessä läpi, keskustelusta ei välttämättä seuraa mitään, jos valmiita toimintamalleja ei ole.

2. Esihenkilöiden osaamisen tukeminen

Jos organisaatio odottaa esihenkilöiltä valmentavaa otetta, on äärettömän tärkeää, että se myös tarjoaa konkreettista tukea jokaiselle johtamistyötä tekevälle. Kuten toimarimme Johanna Pystynen kirjoitti aikaisemmassa blogitekstissä, monesti unohtuu se, millaista kasvua uudenlainen johtamistapa vaatii esihenkilöltä itseltään.

Koska esihenkilöiden tarpeet ovat erilaisia, tukea kannattaa tarjota sisällöllisesti laidasta laitaan: aina yleisistä valmentavan johtamisen periaatteista todella konkreettisiin ja käytännönläheisiin esimerkkeihin vaikkapa siitä, miten tietyn kyselyn tuloksia kannattaa käydä läpi tiimin kanssa.

3. Vertaistuki esihenkilöltä esihenkilölle

Esihenkilöt ovat yksilöitä. Yhdelle valmentava ote tulee luonnostaan, toinen on harjoitellut sitä pitkään, ja kolmas on vasta havahtunut esihenkilötyön uudenlaisiin vaatimuksiin. 

Koska valmentavan otteen omaksumisella saattaa olla yllättävän syvät kytkökset yksilöön ammattilaisena ja ihmisenä, muodollinen koulutus ei aina riitä vastaamaan kaikkiin jatkuvan oppimisen kipukohtiin.

Rohkaisenkin organisaatioita usein pohtimaan, voisivatko esihenkilöt jakaa osaamista toinen toisilleen. Monet asiakkaamme ovat esimerkiksi muotoilleet Guidin-alustan palveluvalikkoon monenlaisia esihenkilöiden vertaispalveluita aina vapaamuotoisista kahvihetkistä HR:n tukemiin mentorointiohjelmiin.

4. Työkalut oppaana dialogiin

Guidin syntyi aikanaan omakohtaisista tarpeistamme tarjota ymmärrettävää dataa tiimeille ja yksilöille sekä kannustaa keskusteluun ja toimintaan siellä, missä ongelmat parhaiten ratkeavat – eli tiimien arjessa. 

Uskomme, että esihenkilön ei tarvitse olla coach-guru onnistuakseen valmentavassa otteessa. Päämäärämme on, että työkalu itsessään johdattaa esihenkilön ja tiimin kohta kohdalta läpi rakentavan ja yhteisöllisen keskustelun. 

Guidin analysoi tiimin datan välittömästi ja tarjoaa vertailutietoa koko organisaation tilanteeseen. Tulosnäkymä nostaa esiin tiimin kannalta keskeisimmät vahvuudet ja aiheet, joihin kannattaa kiinnittää huomiota sekä ehdottaa toimenpiteitä ja palveluita, joita tiimin kannattaisi tarttua.

Guidin oppimisen tukena

Vaikka datasta on matkaa dialogiin, on paljon tehtävissä sen eteen, että tiimit saavat parhaat mahdolliset eväät merkityksellisten keskustelujen käymiseen. Tarvitaan vain selkeät käytännöt, tukea ja työkaluja valmentavan johtamisen harjoittelemiseen. Kun oppiminen ja tekeminen kulkevat arjessa rinnakkain, kun harjoitellaan ja onnistutaan, yhä uudelleen ja uudelleen, tuloksia alkaa näkyä yllättävän nopeasti. 

Jos esihenkilötyön kehittäminen on ajankohtainen aihe sinun organisaatiossasi, ota rohkeasti yhteyttä – sparrailemme mielellämme, miten sinun organisaatiossasi voitaisiin tukea esihenkilöitä arjen johtamistyössä Guidinin avulla.

Author Image
Salli KunnariAsiakkuudet ja asiakastuki050 374 1413

Mikä Guidin?

Guidinin avulla johdat osaamista, hyvinvointia ja työntekijäkokemusta modernilla tavalla ja autat yksilöitä ja tiimejä onnistumaan arjessa.

Etusivulle

Lue myös

Feature image

Johdatko organisaatiosi muutoskyvykkyyttä taktisesti vai strategisesti?

30.3.2023

Tänä päivänä todellinen kilpailukyky saavutetaan keskittymällä yksilöiden ja tiimien resilienssin jatkuvaan vaalimiseen. Siksi organisaatioiden muutoskyvykkyyden parantamiseen kaivataan strategisempaa otetta. Yksilöiden ja yhteisön resilienssin tukemisen tulisi olla johdon agendalla jatkuvasti, ei vain silloin, kun muutos on akuutti. 

MuutosJohtaminenStrategia
Feature image

Muutoskyvykkään organisaation 5 ydinpiirrettä

17.2.2023

Kun organisaatiot joutuvat uudistumaan turvatakseen oman kilpailukykynsä muuttuvassa maailmassa, yksilöiltä vaaditaan jatkuvaa oppimista ja uusiin tilanteisiin sopeutumista. Liiketoiminnan tavoitteita ei saavuteta, ellei muutoksen inhimillistä ulottuvuutta osata ottaa huomioon. Tämä kirjoitus kuvaa, millaiset piirteet yhdistävät tämän päivän muutoskyvykkäitä organisaatioita.

MuutosJohtaminen
Feature image

Miksi organisaation muutos epäonnistuu?

18.1.2023

Organisaation erilaiset kehityshankkeet voivat olla viimeisen päälle suunniteltuja paperilla, mutta silti käytännön eteneminen takkuaa. Usein syy löytyy inhimillisistä esteistä, kuten peloista, uskomuksista, vuorovaikutuksesta ja tiedon puutteesta. Mikä siis avuksi, kun muutos junnaa? Miten välttää karikot ja johtaa muutosta vaikuttavasti?

MuutosJohtaminenPulssi

Kiihdytä kohti tulevaisuuden työelämää

Ota yhteyttä